Jabuka stupolika konteinirana

16,68 

Rasadnik Milić, sorta Vesna, sorta stupolike jabuke vrlo krupnih plodova (oko 220 g) i atraktivne boje ploda. Pokožica ploda je gotovo u potpunosti tamno crvene do ljubičaste boje. Stupolike jabuke imaju vitku i usku krošnju bez postranih grana. Maksimalna visina stupolikih jabuka zavisi od podloge, a može biti od 2,5 do 4 metra, širina krošnje je do 50 cm

Rasadnik Milić, sorta Vesna, sorta stupolike jabuke vrlo krupnih plodova (oko 220 g) i atraktivne boje ploda. Pokožica ploda je gotovo u potpunosti tamno crvene do ljubičaste boje. Stupolike jabuke imaju vitku i usku krošnju bez postranih grana. Maksimalna visina stupolikih jabuka zavisi od podloge, a može biti od 2,5 do 4 metra, širina krošnje je do 50 cm