Krastavac – joker F1

1,80 

Tip salatara namijenjen za njivsku proizvodnju. Najotporniji krastavac na plamenjaču. Dominiraju ženski cvjetovi. Porast vegetativne mase je bujan, tamnozelene boje. Plodovi su dužine 15-18 cm bez gorčine. Zahvaljujući otpornosti prema bolestima bere se do prvih jesenskih mrazeva pri čemu osigurava visok i stabilan prinos