Ruža konteinirana Don Juan

5,40 

Rasadnik Milić, najomiljenija penjačica kod nas, a i u svijetu. Zagasito crvene boje cvijeta i ugodnog mirisa. Iznimno je bujna sorta te naraste u visinu do 3,5 metra. Posuda (kontejner) s humusom

Rasadnik Milić, najomiljenija penjačica kod nas, a i u svijetu. Zagasito crvene boje cvijeta i ugodnog mirisa. Iznimno je bujna sorta te naraste u visinu do 3,5 metra. Posuda (kontejner) s humusom