Smjesa za kuniće 10kg

Povećani sadržaj vitamina i minerala doprinosi uspjehu proizvodnje i u potpunosti zadovoljava fiziološke potrebe životinja, uz potpunu krmnu smjesu životinji ponuditi pitku vodu i kvalitetno sijeno po volji