Smjesa za mlade golubove 10kg

Potpuna krmna smjesa za mlade golubove, sadrži 16 % sirovih bjelančevina i strukturom je prilagođena kategoriji životinja