Superkoncentrat za nesilice 10kg

Dopunska krmna smjesa za završni tov pilića. Superkoncentrat za nesilice namijenjen je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu umiješavanjem sa žitaricama, sadrži 30% sirovog proteina, vitamine i minerale koji nakon umiješavanja sa žitaricama zadovoljavaju dnevne potrebe životinja